Voor Wie

Beeldenrijk is een kleinschalige, zelfstandige therapiepraktijk in Utrecht voor kinderen, jongeren en ouder(s).

Kinderen

Speltherapie en beeldende therapie voor basisschoolkinderen vanaf ongeveer 5 jaar. Voor jonge kinderen is spelen vaak de meest vanzelfsprekende manier van uiten. Daarnaast is er ruim keuze uit kunstzinnige materialen om te tekenen, schilderen, kleien, knutselen of vilten. En ook buiten zijn er volop mogelijkheden met een ruime tuin, kinderboerderij en stadsnatuur om de hoek.

Jongeren

Therapie voor tieners en pubers. Ook nu gaan we voornamelijk beeldend aan de slag. Een gesprek over wat je bezig houdt kan daarbij horen. Zo ontstaat meer inzicht in en grip op eigen gedachten, gevoelens en gedrag.

Ouder(s)

Wanneer een kind in therapie is zijn de ouders/opvoeders altijd nauw betrokken. Ook als je kind niet in therapie is kun je terecht voor begeleiding. Afhankelijk van de vraag kan begeleiding bestaan uit één of enkele pedagogische adviesgesprekken en/of zelf beeldend werken om meer zicht te krijgen op eigen gedachten, gevoelens en gedrag en de invloed hiervan op je gezin.

Mogelijke redenen om naar Beeldenrijk te komen:

Je kunt bij Beeldenrijk terecht met allerlei hulpvragen zoals “niet zo lekker in je vel zitten”, rouw na scheiding of overlijden van een dierbare, eetproblemen, een depressieve stemming en angsten. Of er zijn nare dingen gebeurd en het is fijn als iemand helpt om daarover te kunnen vertellen, zonder dat er veel gepraat hoeft te worden.

Beeldenrijk heeft in het bijzonder kennis over en ervaring met hoogbegaafdheid en anorexia. In samenspraak met ouders en passend bij het kind en de hulpvraag wordt gekeken welke manier van behandelen het meest aansluit. Ouderbegeleiding hoort altijd bij de therapie. Beeldenrijk werkt met verschillende ervaringsgerichte therapeutische methodieken zoals speltherapie, beeldende therapie, Symbooldrama (dagdromen en tekenen) en Sherborne samenspel (versterking van de ouder-kind relatie middels begeleide bewegingsoefeningen). In de ouderbegeleiding werkt Beeldenrijk met de uitgangspunten van Geweldloos Verzet, ofwel liefdevolle begrenzing.

Beeldenrijk is er voor kinderen, jongeren en ouders om een stukje mee te lopen op hun weg door het leven. Werken vanuit positieve gezondheid, presentie en aandacht voor zingeving is vanzelfsprekend.

Je kunt altijd contact opnemen bij vragen of om kennis te maken. Samen kunnen we kijken of de therapie of begeleiding geschikt is: geeske@beeldenrijk.nl

Beeldentaal

Kinderen gebruiken beeldentaal tijdens het spelen, bewegen, tekenen, knutselen, bouwen en in de verhalen die ze vertellen. Geheel onbewust. Als we opgroeien raken we steeds meer thuis in de gesproken taal. We gaan ons bewust uitdrukken in woorden. Maar voor kinderen en jongeren is het vaak lastig om te praten over wat ze dwars zit en waarom. De actief beeldende therapie gaat er vanuit dat de beelden waarin zij zich onbewust uiten op een dieper niveau zichtbaar maken wie ze zijn en wat ze nodig hebben.

Stil

Mijn moeder zegt dat ik me meer moet uiten
mijn vader zegt we vinden je zo stil

Zal ik miauwen wat ik zeggen wil
of zal ik wat er is naar buiten fluiten

Ik piep misschien of oehoe als de uilen
ik knor of kwaak of kras of blaf of blaat

want als ik nu te mensenachtig praat
moet ik vast veel te mensenachtig huilen

(gedicht: Joke van Leeuwen)

Actief beeldende therapie is geen “praat” therapie. Jongere kinderen komen vooral spelen, tekenen, bouwen, boetseren, verhalen maken of op een andere manier beeldend bezig zijn. In een fijne omgeving kunnen zij zich uiten en ervaringen verwerken. De beeldentaal blijft voor de jongere kinderen onbewust. Samen met de ouder(s)/opvoeder(s) kijk ik naar wat de beelden van het kind vertellen. Zo wordt steeds meer, bewust, zichtbaar wat hun kind nodig heeft.

Jongeren worden zich steeds meer bewust van de eigen beeldentaal en naar behoefte kan een gesprek over de betekenis van het gemaakte werk bij de therapie horen. Zo leert de jongere zich steeds meer bewust en reflecterend in het dagelijks leven te bewegen.

De Therapie

Wat gaan we doen?

Ik help jullie om je kind goed in beeld te krijgen.

De beeldentaal van ieder mens is uniek en daarom is de vorm van de therapie altijd maatwerk. De beelden krijgen hun betekenis door de eigenheid en de persoonlijke situatie van het kind of de jongere. Ik beweeg mee in het spel, het verhaal, of creatief werk en ik bied daarbij ook nieuwe beelden aan. Ik zoek naar beelden die de ontwikkeling positief in beweging kunnen brengen. Het kind maakt zich deze beelden onbewust eigen. Dit heeft gaandeweg veranderend gedrag tot gevolg.

 • Een therapie- of begeleidingstraject begint altijd met jullie hulpvraag.
 • Er volgt een uitgebreid intakegesprek om het levensverhaal van jullie kind in beeld te krijgen, van zwangerschap en geboorte tot op heden, met alle bijzonderheden die daarbij horen. Jullie kind is hierbij niet aanwezig.
 • Daarna komt jullie kind vijf keer bij mij in de praktijk.
 • Er volgt een oudergesprek waarin we de vraag van jullie kind kunnen verduidelijken. Vaak heb ik dan al praktische adviezen voor de opvoeding thuis. Dit kan voldoende zijn om jullie weer op weg te helpen.
 • Als er meer nodig is starten we een langer therapietraject. Een therapie wordt in overleg met ouders (en vanaf 12 jaar ook met het kind) vormgegeven en is altijd op maat. Geen mens is hetzelfde en de therapie is dan ook altijd anders.
 • Regelmatig zal er een oudergesprek plaatsvinden om jullie te informeren en te betrekken bij het therapieproces en praktische adviezen mee te geven voor thuis.
 • Ouders zijn in principe niet aanwezig bij de therapiesessies. Wel is er volop mogelijkheid tot het stellen van vragen en overleg tijdens een traject. Een traject wordt altijd afgesloten met een oudergesprek.
 • Bij enkel ouderbegeleiding, een Sherborne Samenspel traject of therapie voor jongvolwassenen zal het traject er anders uitzien. We kijken samen wat er nodig is en hoe dat vormgegeven kan worden.

Beeldenrijk

Beeldenrijk is de naam van mijn praktijk. Het is een plek waar kinderen hun rijkdom aan innerlijke beelden kunnen uiten. Mijn naam is Geeske Koldijk, ik ben getrouwd en moeder van een dochter en een zoon.

Ik ben geboren in 1983 in Friesland en daar opgegroeid te midden van weidse luchten en eindeloze weilanden. Na de middelbare school verhuisde ik naar Utrecht om te studeren aan de Universiteit voor Humanistiek. Hier heb ik echt goed leren luisteren en werken vanuit medemenselijkheid. Ik was zwanger van mijn dochter tijdens het schrijven van mijn scriptie en moeder toen ik afstudeerde. Ik heb me volop gewijd aan het moederschap en de opvoeding van mijn kinderen toen zij jonger waren. Daarnaast werkte ik als humanistisch geestelijk verzorger in de ggz. Toen mijn kinderen naar de Vrije School gingen werd ik geraakt door de antroposofische kijk op ontwikkeling en mens zijn en werd voor mij steeds duidelijker dat ik graag met kinderen wilde gaan werken. Voor een kind ligt de wereld nog open, er is nog zoveel mogelijk! Wanneer het even tegen zit kan de juiste begeleiding van grote betekenis zijn. De opleiding tot actief beeldend therapeut kwam op mijn pad en ik wist dat deze manier van werken met kinderen mij paste. Ik volgde deze post-hbo opleiding (verzorgd door de beroepsvereniging voor actief beeldend therapeuten) en studeerde af in 2019.

Ik blijf nieuwsgierig en heb me verder geschoold in verschillende therapeutische methodieken gericht op het bevorderen van hechting en verwerken van trauma zoals Symbooldrama therapie, Sherborne Samenspel en Mentaliseren Bevorderende Therapie. Daarnaast volg ik regelmatig nascholingen op gebied van kunstzinnig werken, antroposofie en psychosociale basiskennis.

Als Wereldspel Practitioner ben ik bevoegd het Wereldspel af te nemen binnen mijn praktijk. Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument waarmee cognitieve capaciteiten, sociaal-emotioneel welzijn en leerstrategie van een kind in beeld worden gebracht.

In mijn praktijk kan ik alle opgedane kennis uit studies en ervaring uit het leven inzetten om kinderen en hun ouders te begeleiden op hun weg.

Contact en tarieven

Beeldenrijk
Praktijk voor actief beeldende therapie en ouderbegeleiding
Lombardije 58
3524KW Utrecht

geeske@beeldenrijk.nl

Met vragen of een kennismakingsverzoek kunt u mij mailen. Ik zal zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Tarieven*

Kennismakingsgesprek  (met ouders) 30 minuten  Geen kosten
Intakegesprek90 minuten80 euro
Therapie50 minuten70 euro
Oudergesprek 60 minuten70 euro
*Wilt u deze therapie voor uw kind, maar zijn de kosten een belemmering? Ik kijk graag samen met u wat er wél mogelijk is.

De tarieven zijn inclusief voorbereiding en gebruik van materialen. De tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Verhindering van een gemaakte afspraak graag uiterlijk 24 uur tevoren doorgeven. Daarna worden de kosten in rekening gebracht.

Handig om te weten

 • Voor de therapie is geen verwijzing van de huisarts nodig.
 • Mijn praktijk is geregistreerd bij de NFG en RBCZ. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de sessies daardoor geheel of gedeeltelijk vanuit een aanvullend pakket: https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html. Neem hiervoor zelf contact op met uw zorgverzekeraar. De therapie is curatief. Ook in dit geval is geen verwijzing van de huisarts nodig.
 • De therapie vindt in principe plaats in mijn praktijk aan huis. Een intakegesprek of oudergesprek kan desgewenst bij u thuis plaatsvinden. Overleg met derden (andere hulpverleners of de leerkracht van uw kind) is mogelijk. Hiervoor geld het tarief van een oudergesprek. De kosten worden in principe door de ouder(s) betaald, tenzij anders afgesproken.

Ik ben lid van de KvK onder nummer 55718337.

Ik ben geregistreerd lid van Sampo, de Beroepsvereniging voor Actief Beeldende Therapeuten onder nummer C 05031.
www.actiefbeeldendetherapie.nl

Beeldenrijk is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) onder nummer 9210 en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) onder nummer 200477R.

Beeldenrijk voldoet aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg via aansluiting bij de klachtenregeling van de NFG. Mochten we er samen niet uit komen bij een klacht dan kunt u via de volgende link meer informatie vinden over mogelijke stappen: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

AGB code praktijk: 90067400.

AGB code zorgverlener: 90108350.