Beeldentaal

Kinderen gebruiken beeldentaal tijdens het spelen, bewegen, tekenen, knutselen, bouwen en in de verhalen die ze vertellen. Geheel onbewust. Als we opgroeien raken we steeds meer thuis in de gesproken taal. We gaan ons bewust uitdrukken in woorden. Maar voor kinderen is het vaak lastig om te praten over wat ze dwars zit en waarom. De actief beeldende therapie gaat er vanuit dat de beelden waarin kinderen zich onbewust uiten op een dieper niveau zichtbaar maken wie ze zijn en wat ze nodig hebben.

In de therapie werk ik met die beelden om dieperliggende vragen, gevoelens en gedachten zichtbaar te maken. Actief beeldende therapie is geen “praat” therapie. De kinderen komen bij mij in de praktijk spelen, tekenen, bouwen, boetseren, verhalen maken of op een andere manier beeldend bezig zijn. In een fijne, veilige omgeving kunnen zij zich uiten en ervaringen verwerken. De beeldentaal blijft voor de jongere kinderen onbewust.

Samen met de ouders kijk ik wat de beelden van het kind vertellen. Zo leren ouders, bewust, zien wat hun kind nodig heeft.